opc_loader

Menu

Wat is een Burn-out?

Wat betekent het nu precies om een burn-out te hebben?

Een burn-out is een uitputting reactie van het lichaam en de geest die zich uit in emotionele, lichamelijke en psychische klachten. Je voelt je vooral uitgeblust of letterlijk gesproken: opgebrand. De stap om hulp te vragen is vaak erg groot. Naast verschillende vormen van behandeling is iedere persoon in staat zichzelf te helpen.

Wat je nodig hebt is de juiste kennis over het ontstaan van de burn-out. Nadat je de kennis hebt opgedaan, kun je met eenvoudig toe te passen methoden je burn-out verhelpen. Je bent niet alleen, gemiddeld hebben 600.000 Nederlanders een burn-out. Burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een lange periode van stress in de privé- en werksituatie.

De fasen van een burn out

Minder motivatie en energie

Het lukt je niet meer om motivatie en energie op te brengen voor andere bezigheden op je werk of thuis. Burnout is het gevolg van een lang proces van steeds meer over je eigen grenzen gaan. Het wordt vaak voorafgegaan door een langdurige periode van overbelasting en overspannenheid. Het is moeilijk te bepalen welke verschillende stressbronnen voor zoveel problemen zorgen. Vaak spelen de oorzaken al veel langer en zijn ze een optelsom van verschillende factoren op verschillende terreinen. Soms hebben we een mokerslag nodig om wakker te worden en te zien wat er zich onder onze neus afspeelt. Een mokerslag in de vorm van een burn-out.

Fysieke klachten

Overige kenmerkende verschijnselen zijn fysieke klachten als slecht slapen, een opgejaagd gevoel, hartkloppingen, een drukkend gevoel op de borst, hoofdpijn, buikpijn, duizelig voelen, spierpijn, zwetende handen, minder weerstand of hyperventileren.

Emotionele Klachten

Kenmerken van emotionele klachten zijn vooral stemmingswisselingen, neerslachtigheid, snel huilen en sneller geïrriteerd zijn.Typische klachten die gepaard gaan met het denken zijn: minder flexibel zijn, minder betrokken voelen, vergeetachtig zijn, slechte concentratie, piekeren, angsten of paniekaanvallen hebben.

Het gedrag wordt vaak gekenmerkt door besluiteloosheid, onzekerheid, onrust, snel bazig en boos zijn, inefficiëntie, meer zin in roken en drinken, lusteloosheid, zich meer terugtrekken, weinig of veel eten en geen zin hebben in seks.

De fasen van een burn out

Om de diagnose te kunnen stellen dat je een burn-out hebt moet worden voldaan aan de volgende criteria.

 • Ten eerste: Aanhoudende lichamelijke of geestelijke vermoeidheid of verhoogde vermoeibaarheid. Waarbij het nemen van een korte periode van rust geen herstellend effect heeft.
 • Ten tweede: Spanningsklachten zoals spanningshoofdpijn, slaapstoornissen, maagpijn, darmproblemen, duizeligheid en toegenomen prikkelbaarheid. Hiervan moeten tenminste twee klachten van toepassing zijn.
 • Ten derde: Deze klachten zijn meestal gerelateerd aan werkomstandigheden. En ten vierde: Gevoelens van verminderde werkprestaties, geestelijk vermoeid zijn en een cynische afstandelijke houding tegenover collega´s of klanten. Hiervan moeten eveneens tenminste twee klachten van toepassing zijn.

Nu zullen we de twaalf stadia van de ontwikkeling van burn-out bekijken.

 1. Het eerste stadium is “Geldingsdrang“. Dit houdt in dat er een overdreven toewijding is aan het werk. Daarbij komt dat de persoon teveel van zichzelf verwacht. Dit zorgt ervoor dat de eigen grenzen worden genegeerd.
 2. Het tweede stadium is ”Grotere inzet“. Hier gaat het om de bereidheid nieuwe taken over te nemen en vrijwillig meer te werken. Dus ook op vrije dagen, in het weekend en in de vakantietijd. Men heeft het gevoel onmisbaar te zijn.
 3. Het derde stadium is het “Negeren van de eigen behoeften“ en houdt in dat de eigen behoeften niet meer belangrijk zijn. Bovendien is te zien dat er een verhoogde behoefte is aan koffie en stimulerende middelen. En je kunt al te maken krijgen met slaapstoornissen.
 4. Het vierde stadium is “Het verdringen van behoeften en conflicten“. In dit stadium worden allerlei behoeften ondergeschikt aan het grote doel; de werkzaamheden. Men ziet dingen over het hoofd met als gevolg dat zij bijvoorbeeld afspraken vergeten, beloofde taken niet volbrengen, onnauwkeurig zijn, gebrek aan energie hebben, zich slap voelen en hobby´s opgeven. Dit resulteert in conflicten die ook weer genegeerd worden.
 5. Het vijfde stadium is “Andere prioriteiten stellen“. Men gaat bijvoorbeeld privécontacten vermijden omdat ze als lastig worden ervaren. Bovendien zouden er in dit stadium vaker problemen met de eigen partner kunnen komen.
 6. Het zesde stadium is “Versterkte ontkenning van de opgetreden problemen“. De ontkenning is het resultaat van een beschermingsmechanisme en wordt meestal onbewust uitgevoerd.
 7. Het zevende stadium is “Terugtrekking“. Dit houdt in dat er gevoelens komen zoals hopeloosheid, leegte van binnen en een flauw gevoel. Deze emoties kunnen soms worden bevredigd door eten, drinken, drugs en/of seksualiteit. Verder wordt dit stadium gekenmerkt door vermindering van het cognitieve vermogen, onnauwkeurigheid, en het niet in staat zijn tot het nemen van beslissingen. Er kunnen veranderingen optreden in gewicht, alsook hartkloppingen, hoge bloeddruk, hoofdpijn en spanningen.
 8. Het achtste stadium is “Gedragsverandering“. Typisch hierbij is zelfmedelijden, eenzaamheid en/of woedende reacties op goedbedoelde aandacht. Het gevoel dat hierbij ontstaat, is dat men zijn leven als zinloos ervaart. Verder zijn mensen in dit stadium minder initiatiefrijk en wordt de sociale kring verkleind.
 9. Het negende stadium is “Verlies van het eigen persoonlijkheidsgevoel“. Hier is vooral sprake van vervreemding, een gevoel van leegte en het op de voorgrond treden van psychosomatische reacties (emotionele spanningen die zich vertalen in lichamelijke spanningen). Men leeft nu al zo lang een “ander leven” dat de behoeften worden genegeerd en het persoonlijke waardesysteem (dat wat je leven zin geeft) wordt opgegeven. Men is zo vervreemd van zichzelf dat ze niet meer weten wat nu goed of slecht is.
 10. Het tiende stadium is “Leeg gevoel“. Dit houdt onder andere in: paniekaanvallen, angst voor mensen, eenzaamheid, negatieve houding en afwisselend hevige, pijnlijke emoties.
 11. Het elfde stadium is “Depressieve gevoelens“. Hier gaat het om een negatieve houding ten opzichte van het leven, hopeloosheid, uitputting, wens naar langdurige slaap.
 12. Die ontwikkeling eindigt in het twaalfde stadium met de “Volledige burn-out“. Hier wordt een levensgevaarlijke geestelijke, lichamelijke en emotionele uitputting bereikt.

Als je denkt ik wil graag meer weten of kennismaken met een Bashya Behandeling maak dan een afspraak.

https://www.bashya.nl/afspraak

Reacties

Er moet ingelogd worden voordat u een reactie kunt plaatsen.